Om Fasadglas

Kontakta ditt närmsta kontor

Fasadglas Göteborg

Kontaktuppgifter
Tel: 08-704 74 00
Hugo Grauers gata 11 A
411 33 Göteborg
Besöksadress
Arvid Hedvalls Backe 1


Kontaktpersoner

Lars Bengtsson

Projektchef Gbg & Lund
070 812 27 17
lars.bengtsson@fasadglas.se

Erik Stening

Senior advisor
070 410 98 67
erik.stening@fasadglas.se

Billy Sidefalk

Projektledare
070 382 09 90
billy.sidefalk@fasadglas.se