Om Fasadglas

Engagemang

Socialt engagemang och ansvar har alltid varit viktigt för Fasadglas Bäcklin AB.

Socialt engagemang och ansvar har alltid varit
viktigt för Fasadglas Bäcklin AB. Vi anser att
utbildning och trygghet är grundpelare för barn
och ungdomars uppväxt för att skaffa en trygg
framtid.

Genom åren har Fasadglas AB fokuserat på
dessa två viktiga ingredienser och sponsrat de
organisationer som aktivt arbetar med dessa.

Under 2020 & 2021 sponsrar vi följande organisationer:
Trafikkalendern www.trafikkalendern.se
Natur & Miljöboken www.kunskapsförlaget.se
Giving People www.givingpeople.se
Stiftelsen Aktiv Skola www.aktivskola.se
Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge www.sakravarjeunge.se
Noll Tolerans Mot mot Mobbning www.nolltolerans.org