Om Fasadglas

Entreprenad

Entreprenad är vårt största affärsområde och vi erbjuder projektanpassade helhetslösningar. Vi har gedigen erfarenhet av att driva och utveckla projekt, både i egen regi och tillsammans med kund. Våra medarbetare är ofta involverade i projektens tidiga skeden, där vi erbjuder stöd och rådgivning samt beräkningar kring ekonomi, energi och byggbarhet.

Våra projekt- och produktionsledare, projektörer och montörer har hög kompetens och lång erfarenhet, vilket gör oss till en trygg partner genom hela projektet.

Vi erbjuder både exteriöra och interiöra lösningar, vi levererar samt monterar inredningsglas, butiksfronter, metallpartier, säkerhetsglas (inbrottsglas), brandskyddsglas och printglas. Vi erbjuder även solceller som kan integreras i fasad eller tak.

Vi har kvalitet och hållbarhet i fokus och strävar alltid efter att erbjuda effektiva projektanpassade lösningar. Vår ”mission” är att hjälpa våra kunder till lyckade projekt.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss.

Stockholm

Ali Ketabati
Försäljning- & Marknadschef
Tel: 08-704 74 55
ali.ketabati@fasadglas.se

Daniel Nilsson
Kalkylchef
Tel: 08-704 74 34
daniel.nilsson@fasadglas.se

Diana Jurukov
Affärschef Projekt Sverige
Tel: 08-704 74 25
diana.jurukov@fasadglas.se

Ante Kedzo
Projektchef
Tel: 08-704 74 82
ante.kedzo@fasadglas.se

Torbjörn Petersson
Projektchef
Tel: 08-704 74 26
torbjorn.petersson@fasadglas.se

Göteborg

Lars Bengtsson
Projekt- & affärsutvecklingschef
Tel: 070-812 27 17
lars.bengtsson@fasadglas.se

Erik Stening
Regionchef avd. Sydväst
Tel: 070-310 05 30
erik.stening@fasadglas.se

Helsingborg

Anna Svensson
Projektledare
Tel: 072-856 31 43
anna.svensson@fasadglas.se

Jonatan Mårtensson
Projektledare
Tel: 079-079 88 92
jonatan.martensson@fasadglas.se

Peter Hjalmarsson
Produktionschef
Tel: 070-848 16 62
peter.hjalmarsson@fasadglas.se

Fasadglas i Uppsala AB

Linus Moëll
VD Fasadglas Uppsala AB
Tel: 018-474 87 28
linus.moell@fasadglas.se

Fredrik Bjälkensäter
Projektledare
Tel: 018-474 87 21
fredrik.bjalkensater@fasadglas.se

Caroline Karlsson
Jr. Projektledare
Tel: 018-474 87 24
caroline.karlsson@fasadglas.se