Fasadentreprenad

Kvalitet och specialistkunskap

Vårt erbjudande är brett och mångfacetterat. Vanligen omfattar våra projekt större glasfasader, prefab-fasader samt tak. Vår styrka är designmässigt samt tekniskt utmanande projekt, speciella krav gällande miljö, säkerhet eller kort tidsschema. Vi arbetar med olika material såsom glas, trä, komposit, plåt, sten och alucobond. Vi utför också projekt där vi integrerar solceller i fasadelement eller tak.

Tillsammans skapar vi resultat utöver det vanliga

Vi är ofta involverade i projektens tidiga skeden för konsultering eller förprojektering. Det kan handla om beräkningar kring ekonomi, energi, byggbarhet eller utveckling av nya koncept. Genom ett tidigt samarbete kan vi säkerställa en effektiv process och resultat.