Om Fasadglas

Fasadglas & Switch2Save

Fasadglas är en av 10 parter i konsortiet för EU-projektet ”Switch2Save”.

Målet med ”Switch2Save” är att öka tillgängligheten för elektrokroma (EC) och termokroma (TC) glas, sk. smarta glas, i fönster och glasfasader samt påvisa kostnadseffektivitet och energibesparingspotentialen med smarta glaslösningar.
Fasadglas del består av byte samt installation av 200 m2 smarta glas i en fasad på en kontorsbyggnad i Uppsala.

Konsortiet består av tio europeiska partners från forskning och näringsliv.
Projektet är finansierat av Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 enligt Grant Agreement No 869929 och pågår till och med 2023-09-30.

 

För mer information, läs press releasen i sin helhet nedan (engelska)

Switch2Save

 

Press releasen i PDF-format hittar ni nedan:
Pressemitteilung_14_2019_EN