Om Fasadglas

Jarlahuset vann ROT-priset 2013

tisdag, oktober 8, 2013 vid 17:23

Fasadglas är stolt glasentreprenör till den spektakulära fasaden i Jarlahuset som vunnit ROT-priset 2013.

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2013 har tilldelats Jarlahuset på Östermalm i Stockholm. En anonym kontorsbyggnad med en trist innergård har förvandlats till ett modernt kontorshus med en spektakulär ny glasfasad som Fasadglas konstruerat och installerat.Vår design- och konstruktionschef Lars Bengtsson berättar om projektet:

”Jarlahuset var ett mycket spännande och utmanande projekt. När projekteringen påbörjades fanns ingenting vi kunde mäta emot, utan vi utgick enbart från en 3D modell. Dess komplicerade geometri innebar dessutom att det inte fanns någon standardlösning så vi utvecklade ett nytt system, baserat på FG Lightwall. En unik lösning i systemet är att konstruktionen helt saknar bärande vertikala profiler. Andra utmaningar vi ställdes inför var bl.a. mer än 350 st individuella glasmått, avancerad inmätning och extremt noggrann utsättning. Det känns såklart väldigt bra att ännu en gång få fastighetsägarens och arkitektens vision att bli verklighet.”

Juryns motivering:

”De har på ett innovativt sätt lyckats förvandla en anonym 70talsbyggnad till en kreativ miljö för moderna företag samtidigt som de hanterat den nytillkomna blåa kulturklassningen. Med en lutande, djärvt rundad och glasad innergård har de tillskapat utökade ytor och erhållit ljusare och öppnare lokaler med fördubblad effektivitet. Bärande stag som liknar ”vantskruvar” och speglande vertikaler i undertak, vilka bidrar till att trolla bort låga takhöjder, är exempel på smarta tekniska lösningar.  Projektet har genomförts med en samverkansentreprenad (partnering) vilket också är ett plus.”