Om Fasadglas

Kajplats 6, Liljeholmen

Sedan februari 2020, har vi fått förtroendet från JM att om projektera och förverkliga arkitektens vision att leverera en fasadlösning på den översta våningen av Kajplats 6.

Illustration & beskrivning fr. Ripellino Arkitekter.
”I fronten mot Årstaviken skapas butikslokaler och entré till restaurangen på översta våningen.
Restaurangen erbjuder milsvid utsikt och utgör ett landmärke för stadsdelen – en lysande fyr i landskapet.”

 

Fasadglas i samarbete med Schüco Sverige har vidareutvecklat och anpassat UDC80 systemet till detta projekt som en ”Structural Glazing” lösning. Unikt i sitt slag.

Montage av elementfasaderna påbörjades under v. 26 och beräknas färdigställas v. 37.