Om Fasadglas

Lönefusk inom byggbranschen uppmärksammas

fredag, februari 28, 2014 vid 17:30

Byggnads Väst granskar två underleverantörer som utför arbete på multisportanläggningen Änglagården. Misstankarna gäller oklarheter kring löner, tider, försäkringar och skatter för polska och litauiska byggnadsarbetare.

Byggnads Väst har i sitt projekt Ordning och reda startat en granskning av löne- och arbetsvillkoren för utländska byggnadsarbetare där man uppmärksammat att lönen efter skatt var drygt 60-120 kr. Byggnads saknar fortsatt lönespecifikationer för de anställda. Inför kommande förhandlingar mellan parterna har facket även begärt uppgifter om arbetstider, avgifter till avtalsförsäkringar, företagshälsovård och ytterligare några frågor

Läs mer i GP:s artikel