Om Fasadglas

Akademiska Sjukhuset B8

onsdag, juni 10, 2015 vid 17:44

Framtidens Akademiska (Uppsala).

Fasadglas i Uppsala har i samarbete med  Sh-Bygg  och Tema projekterat en glasöverbyggnad på en ny garageinfart till garaget vid ingång 70. Den nya nedfarten är placerad mellan byggnad B7 och B20 och ska förbättra trafiksituationen vid ingång 70.

En komplex smidesstomme bär stora digitalprintade glas monterade med punktfästen i system FG Thermospan. Arkitekter Lena Engberg har låtit fotografera en riktig skalbagge med mycket hög upplösning. Bilden har sedan omvandlats till en vektoriserad bild som är tryckt på folien mellan de laminerade glasen.

Alla glasbitarna i taket har olika mått och ingen glasbit har en rät vinkel.