Om Fasadglas

Norrströmstunnelen, Nya Citybanan

tisdag, april 12, 2016 vid 17:57

Vi har bl.a. levererad och installerad specialkonstruerad hissinklädnad med krav på explosion och brand (E60). Hissen är placerad i den nya perrongen där Citybanan kommer att stanna vid Stockholm City station som är belägen ca 35m under mark.

Andra delar som vi bidragit till är stålpartier och väggbeklädnad i Norrströmstunneln. Invigningen kommer ske under 2017.