Om Fasadglas

Skyttelbron i Lund

fredag, juli 4, 2014 vid 17:35

Nyligen uppmärksammades Skyttelbron på arkitekturhemsidan Archdaily.
Skyttelbron är en gång- och cykelbro över spåren vid Lunds Centalstation som har färgade fönsterpartier i olika nyanser.
Fasadglas har monterat fönsterpartier i bron, glasen i trappnedgångarna samt de inglasade hisschakten.