Om Fasadglas

Vår produkt, vårt ansvar

torsdag, april 25, 2013 vid 17:17

Den 25 april deltog fyra medarbetare från Fasadglas på seminariet ”Din produkt, ditt ansvar” som arrangerades av Marknadskontrollrådet i samarbete med Teknikföretagen och Svensk handel.
Syftet med seminariet var att skapa bättre kunskap om regelverket genom att erbjuda företag att träffa alla de myndigheter och organisationer som arbetar för att produkter på marknaden uppfyller gällande krav samt motverka snedvriden konkurrens

Bland föreläsarna fanns bl.a. representanter från Boverket, Arbetsmiljöverket, Konsumentverket, Swedac, Almi företagspartner, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Tullverket

Det var en mycket intressant dag där vi bl.a. fick information om den nya Byggproduktförordningen som träder i kraft per 2013-07-01. Byggförordningen innebär att alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta. CE-märkningen markerar att tillverkaren tar ansvar att produktens egenskaper har bedömts och redovisats på ett standardiserat sätt, och tar ansvar för de prestanda som deklarerats. För mer info se Boverkets hemsida.

Vi vill också passa på att rikta ett tack till Marknadskontrollrådet för en givande dag.

Ett sammandrag av dagen finns på YouTube.