Om Fasadglas

Fasadglas i Uppsala

fredag, april 28, 2017 vid 18:09

ChromoGenics AB (publ) har blivit utvald att tillsammans med fasadentreprenören Fasadglas AB leverera cirka 600 m2 dynamiska glas till Atrium Ljungbergs projekt i Gränbystaden i Uppsala. Ordern omfattar utbyggnad av gallerian där ChromoGenics dynamiska glas bidrar med ökad energieffektivitet och inomhuskomfort.

ChromoGenics kommer att leverera ConverLight™ dynamiska glas till en del av projekten i Gränbystaden i Uppsala. Ordern omfattar utbyggnad av gallerian, vilket beräknas påbörjas under andra halvåret 2017 och färdigställas inför julhandeln 2018. ConverLight™ förser byggnader med effektivt solskydd, vilket bidrar till förbättrad energieffektivitet och inomhuskomfort samt ger goda förutsättningar för miljöcertifiering av fastigheter.

“Vi är stolta över att få vara en del av detta projekt med fokus på hållbar byggnad,” inleder Thomas Almesjö, VD på ChromoGenics. “Vår produkt ConverLight™ kontrollerar värme- och ljusinsläpp medan dagsljus och full utsikt till omvärlden bibehålls. Detta resulterar i energibesparingar och höjer komfort och välbefinnande hos människor som vistas i byggnaden. Dessutom bidrar ConverLight™ till lägre driftskostnader samt miljöcertifiering av byggnader, vilket är högt på agendan idag för att uppnå de europeiska miljömålen om att reducera koldioxidutsläpp med 20 procent till år 2020,” sammanfattar Thomas Almesjö.

“I Gränbystaden vill vi skapa Uppsalas andra stadskärna genom att fortsätta tillskapa stadskvaliteter och utveckla området med en blandning av handel, kontor och bostäder samt service- och kulturverksamheter. Våra fastigheter ska vara attraktiva och moderna med hög energieffektivitet,” inleder Michael Neumann, projektledare på Atrium Ljungberg. “ConverLight™ dynamiska glas valdes för dess flexibla design och fördelarna med energieffektivitet och inomhuskomfort. Detta är en mycket bra solskyddslösning eftersom miljö och hållbarhet står högt på vår agenda,” avslutar Michael Neumann, Atrium Ljungberg.

”Vår strävan är att var först med att kunna erbjuda våra kunder de senaste och mest lämpade innovationerna inom glasbranschen där hållbart byggande och energieffektivisering är i fokus. Med ConverLight™ kan vi erbjuda dynamiskt solskydd för ökad energibesparing och inomhus komfort utan att behöva göra estetiska anspråk på den yttre fasaden,” säger Linus Moëll på Fasadglas i Uppsala AB. ”Vi tycker det är jätte spännande att vara en av de första i Sverige att erbjuda dynamiska glas som bidrar positivt till miljömålen,” avslutar Linus Moëll.