Om Fasadglas

Farsta Centrum

Farsta Centrum är ett av Stockholms största köpcentrum, med 150 butiker och 15 miljoner besökare per år.

Dessutom är det många företag som har etablerat sig i direkt anslutning till centret. Det stora utbudet av butiker, arbetsplatser, kultur, service samt frisk- och hälsovård gör Farsta Centrum till mer än en handelsplats. Snarare ett stort stadsdelscentrum.

Objekt: Farsta Centrum

Arkitekt: Westner + Elsner

Byggherre: Atrium Ljungberg AB

År: 2009-2011

System: FG Lightwall – Structural glazing

Övriga produkter: FG Interwall, FG Darrail, FG PrintGlas

Projektledare: Diana Jurukov och Thomas Nilsson