Om Fasadglas

Gallerian – Stockholm

Målet med ombyggnaden av södra Gallerian är att förnya designen och skapa plats för fler butiker.

Fasaderna mot Malmtorgsgatan, Jakobsgatan och Regeringsgatan har byggts om i handelsplanen för att bättre annonsera butikerna. Entréerna mot dessa gator ingår också i ombyggnaden.

Entrén mot Brunkebergstorg flyttas fram mot torget och därmed skapas ny yta i butiken intill den framflyttade entrén.

Projektet är det första steget mot det framtida Gallerian med ett nytt starkt koncept där det kommersiella, den naturliga mötesplatsen, storstadspulsen och de sinnesbaserade upplevelserna vävs samman.

Objekt: Gallerian

Arkitekt: Wester+Elsner Arktikter AB

Beställare: Projektbyrån

Byggherre: AMF

År: 2011/2012

System: AWS, FW50, Lightwall, Hawa, Invändiga glaspartier, Dorma skjutglasdörrar, printglas

Projektledare: Christofer Hök

Produktionsledare: Björn Carlsson