Om Fasadglas

Liljeholmstorget

Den 22 oktober 2009 invigdes Liljehomstorget, med mer än 90 butiker, restauranger och caféer. I den södra delen har Citycon, Finlands ledande fastighetsbolag med inriktning på köpcentrum och handelsfastigheter, uppfört en ny butiksgalleria med 28 000 m2 butikslokaler, 75 lägenheter samt ett bergrumsgarage med 900 parkeringsplatser. Torgets design domineras av rundade, böjda shoppingstråk och räcken samt ovala former i golv och tak.

Åt Veidekke Bygg har vi utfört samtliga invändiga glaspartier. Dessutom har vi gjort glashuset på torget, ett vindfång samt ingången till garaget. Alla glas i räckena och skjutpartierna är böjda och till viss del rombiska. Den största utmaningen har varit att ge varje butik, restaurang och café ett unikt utförande av glaspartier och räcken.

Objekt: Liljeholmstorget

Arkitekt: Wester+Elsner

Totalentreprenör: Veidekke Bygg Stockholm AB

Byggherre: Citycon

År: 2009

System: FG Hawa, FG Interwall och FG Darrail

Övriga produkter: Rulljalusier och stålpartier.

Projektledare: Marcus Fröjd