Om Fasadglas

Skärholmens Centrum

Skärholmen Centrum är ett av flera förortscentra runt Stockholm som fått stor uppmärksamhet internationellt. Från början blev Skärholmen känt för sin skulpturala uppbyggnad. De vita husen mot E4an syns på långt håll, och utgör sedan invigningen 1968 ”porten till Stockholm”, för bilister söderifrån. Även Aston Forsbergs 30 meter höga ”Vridande moment” visar tydligt var man är någonstans.

Idag är Skärholmen Centrum en såväl kulturell som kommersiell samlingspunkt i södra Stockholm, med över 20 000 besökare varje dag. Här finns 130 butiker och en Stadsteaterscen. Sedan 2005 genomgår centrumet en omfattande förädling för att möta dagens krav på ett köpcentrum. Vi är i högsta grad delaktiga genom att uppföra 80 stycken nya butiksfronter samt glastak, och därigenom ge Skärholmen en efterlängtad ansiktslyftning.

Objekt: Skärholmens Centrum

Arkitekt: Tema Arkitekter/Temagruppen Sverige AB

Byggherre: Centrumkompaniet AB

Totalentreprenör: Skanska Sverige AB

År: 2006-2008

System: FG Interwall, Darrail och Hawa

Projektledare: Diana Jurukov och Björn Carlsson