Om Fasadglas

Täby Centrum

Nya Täby Centrum ska vara klart 2015. Tills dess är det omfattande renoveringsarbeten i både 60-tals och 80-talsdelen.

Vi har fått i uppdrag är att bygga invändiga butiksfronter (med fog mellan glas och en profil i över .- och underkant) och invändiga räcken som bultas i bjälklag.

I de befintliga butikerna i 60-talsdelen har vi utfört arbeten samtidigt som handeln har pågått. Butikernas fronter har flyttats och på så sätt ökat butikernas yta. Runt hela ljusgården har vi byggt ett räcke av glas.

Det är ca 60 butiker som stod klara i oktober 2011. Efter det påbörjade vi arbeten i 80-talsdelen och därefter är det nu det nya huset som byggs.

Objekt: Täby Centrum

Arkitekt: Strabag Projektutveckling

Byggherre: Unibail-Rodamco

År: -2015

System: FG Darrail och FG Hawa

Projektledare: Diana Jurukov

Produktionschef: Björn Carlsson

Produktionsledare: David Jämtfjäll