Om Fasadglas

Vällingby Centrum

Vällingby Centrum invigdes 1954 och blev en mönsterskapande förortsstad, en ABC-stad. A för Arbete, B för Bostäder och C för Centrum. Nu ska Vällingby Centrum än en gång bli nyskapande både till innehåll, funktion och form, och ta rollen som Västerorts kommersiella, social och kulturella nav för shopping, möten och upplevelser. Förnyelsen bygger på en stark tro på stadskärnan som idé.

Ett unikt glastak utfört av Fasadglas. Vi är stolta över att ha en roll i det arbetet. Närmare bestämt ligger vi bakom Vällingby Centrums nya kännetecken, ett gigantiskt svävande glastak som är lika stort som en fotbollsplan. 14 meter ovanför marken skyddar det centrats kunder mot regn och rusk. Den här typen av avancerade konstruktioner är en av våra specialiteter. Det svävande taket är drygt 170 meter långt och 26 meter brett. Det bärs upp av 16 kraftiga stålpelare, placerade i befintliga byggnader på ömse sidor om centrumets huvudstråk, Pajalagatan.

Objekt: Vällingby C – Kv kontorskylten 6

Arkitekt: Henric Rundquist – KHR Arkitekter AB

Byggherre: Svenska Bostäder AB

År: 2006-2008

System: FG LIghtwall