Om Fasadglas

Bryggeriet Octapharma

Det gamla bryggeriet i Hornstrand rustas upp och bevaras. Bryggeriet Octapharma är K-märkt.

En befintlig murad gavelvägg ersätts med en ny transparent klimatskiljande glasvägg med solskyddsglas i 3-glas isolerruta. Väggen är på ca 300 m2. Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde där exteriören renoveras och bevaras.

Objekt: Octaparma – Hornstrand

Arkitekt: Joliark AB

Totalentreprenad: Ebab

År: 2011

System: FG Lightwall

Projektledare: Oskar Forsling

Produktionsledare: Jan-Åke Spång

Arbetsledare: John Leavy