Om Fasadglas

Hagaporten 3

Hagaporten 3 i Solna, Stockholm, har 28 000 kvm kontorsyta och är Sveriges första GreenBuilding. Det är ett system som lanserades av EU 2204 för att minska utsläppen av koldioxid och sänka en fastighets energiförbrukning med 25 procent mot kraven i BBR (Boverkets byggregler). Hagaporten 3 beräknas minska sina koldioxidutsläpp med drygt 21 ton per år. 2008 fick Hagaporten Solnas stadsmiljöpris, ”för att med spännande arkitektur och ekologiska förtecken ha skapat en magnifik och välkomnande entré till en av Sveriges mest dynamiska städer”.

Vårt arbete med Hagaporten pågick under ett halvår, och bestod till största delen av invändig glasning. Sammanlagt har vi levererat och glasat 2000 kvm glas till träpartierna (12 mm ljudlameller och 10 mm härdat), 150 kvm svarta och vita pentryglas till samtliga pentrykök och husets restaurang. Vi har dessutom monterat 200 kvm speglar till samtliga WC. Vi gjorde även en del utvändig glasning. Undertak till de två entréerna, en monitorvägg vid entrén med LCD-skärm samt ett himmelsmotiv runt betongpelaren vid den stora entrén. Himmelsmotivet är ett PrintGlas-projekt som tog tre veckor att utföra, från arkitektens original till färdigt resultat. Läs mer om PrintGlas under Produkter här på sidan.

Objekt: Hagaporten 3

Arkitekt: Strategisk Arkitektur

Fastighetsägare: Skanska Fastigheter

Totalentreprenör: Skanska Hus Stockholm Syd

År: 2008