Om Fasadglas

Kv. Gångaren 11

Kvarteret Gångaren 11 ligger vid Lindhagensgatan och Ulriksborgsgatan. Här byggs en helt ny stadsdel upp. Dagens två kontorshus kompletteras med ytterligare tre kontorshus på totalt ca 35 000 m2, och två bostadshus med 150 lägenheter. Byggare är Skanska och hyresgäst är Skandia.

Nya Skandiahuset har både dubbelskal- samt enkelskalfasader, beklädnadsfasader. Vi har även byggt ett glastak, levererat Darrail-räcken, ljudglas och stål och aluminiumpartier.

Objekt: Kv. Gångaren 11

Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Byggherre: Skanska Sverige AB

Totalentreprenör: Fasadglas (gällande glasfasader och tak)

År: 2008-2009

System: Schüco FW50