Om Fasadglas

Pelarbacken

Leverans och montage av primärstomme och aluminiumtak samt inglasning av hissar med Printglas.

Objekt: Kv. Pelarbacken Mindre 23

Arkitekt: White Arkitekter

Totalentreprenör: Veidekke Entreprenad AB

Byggherre: AMF Pension

År: 2010

System: FW50

Övriga produkter: Printglas