Om Fasadglas

Sjöstadspiren – Hammarby Sjöstad

Hammarby Sjöstad är en naturlig fortsättning på Stockholms innerstad, något som präglar såväl detaljplanernas som bebyggelsens utformning. Vatten och grönska är tillgångar som gör Sjöstaden mer attraktiv, vilket har tagits i anspråk i Sjöstadspirens utseende.

Vårt arbete består av glasning av tre hela fasader med projektanpassad FG Balb profil. Fasaden är utformad som längsgående fjällpanel. Glasen skiftar i fem olika blå och gröna kulörer, och med helt individuella mått för varje rad. Det ger Sjöstadspiren ett helt unikt utseende och utförande. Huset blänker och molnen på himlen flyter nästan in i glasen. Beroende på väder ändrar huset dessutom karaktär.

Objekt: Sjöstadspiren

Arkitekt: ÅWL arkitekter

Totalentreprenad: JM

Byggherre: Brf Sjöstadspiren

År: 2010

System: projektanpassad FG Balb