Om Fasadglas

ABBA-Museet

Hösten 2016 kom ABBA-museets ägare tillsammans med Tengbom arkitekter till Fasadglas för att diskutera ett nytt projekt.
Man ville bygga ut Pop-House Hotell och ABBA-museet på Djurgården med en glasad eventdel. Tidplanen var kort och hela projektet skulle vara klart till Eurovision Song Contest, som hölls i Stockholm i maj 2016.

Den glasade eventbyggnaden bestod av ett flytande tätt tak kringgärdat av ett baklutande glastak som på två sidor anslöt till helglasade fasadpartier. Ingen bärande stålstomme eller profilsystem skulle användas utan fasader och tak skulle göras så transparenta som möjligt, med hjälp av glasbalkar och glaspelare.
Systemvalet föll på Fasadglas structural-glazing-system FG Lightwall där glasen limmas till stålbalkarna vilka anslöts till varandra med rostfria beslag.

Under några intensiva månader projekterades glashuset i nära samarbete med Pop-House och Tengbom Arkitekter och utförandet blev till stor belåtenhet för Pop-House Hotell. Då glastaket hade baklutning och avvattnades ut på det flytande taket i mitten av eventytan och glasbalksystemet därför blev relativt intrikat, 3D-projetkterades hela konstruktionen.

Vi lyckades på den osedvanligt korta projekttiden trots allt med att projektera, tillverka och färdigställa glasbyggnaden – i tid och på budget. Det resulterande eventrummet ger en fantastisk känsla av att inne blir som ute. Tengbom Arkitekters vision var ett orangeri med mycket grönska och naturnära material, som stål, läder och naturträ vilka skulle patineras i miljön, och där glaset skulle vara så osynligt som möjligt – något som vi lyckades med!

Projekt: ABBA-Museet

Arkitekt: Tengbom

Byggherre: Pophouse Property AB

År: 2016

System: FG Special Bärande glasbalkar, SP 5700