Om Fasadglas

Biomedicom

Den nya laboratoriebyggnaden Biomedicum ska vara drivande för forskningsarbetet vid Karolinska Institutet i Stockholm, som är ett av de ledande medicinska universiteten i världen.

Tidigare har Karolinska Institutets forskningsmiljöer legat utspridda på hela campuset – ett grönt parkområde med röda tegelbyggnader som anlades på 1930-talet. Med Biomedicum får Karolinska Institutet en koncentrerad miljö för framtidens forskning, tack vare ultraflexibelt inrättade laboratorie- och kontorsanläggningar som fungerar som en katalysator för ett gränslöst samarbete mellan de olika forsknings- och studiemiljöerna.

Den nya byggnaden är inte bara tänkt som ett hus i campusparken, utan ska också rymma delar av parken inuti byggnaden. Genom ett glasövertäckt grönt atrium fortsätter campusområdets uterum in genom byggnaden och förstärker det gröna campusområdets sociala kvaliteter – vilket gynnar kunskapsdelningen och det tvärfack-liga arbetet.

Byggnadens öppenhet uppnås bland annat genom en transparent, inbjudande undervåning med åtkomst till atrium, café och offentliga utställningsrum.

Biomedicum blir därmed knutpunkten i området – en tydlig ikon för den forskning i världsklass som Karolinska Institutet står för.

Projekt: Biomedicum

Arkitekt: Berg Arkitektkontor/Arkitektfirmaet CF Möller

Byggherre: Akademiska Hus AB, Region Stockholm

År: 2017

System: Schüco USC, Schüco FW 50+SI, Solceller Tunnfilms teknik