Om Fasadglas

Framtidens Akademiska Byggnad 8

En ny nedfart till ett av Akademiska sjukhusets underjordiska garage byggdes under 2015. Nedfarten täcks med en öppen, glasad överbyggnad som mynnar mot sjukhusområdets genomfartsgata.

Arkitekten ville med denna lilla byggnad tillföra lekfullhet och en konstnärlig upplevelse för alla som passerar byggnaden eller ser den från ovan. Ljusreflexer och färg skulle skapa liv i den smala, norrvända gårdsbildningen mellan de höga byggnaderna utmed sjukhusområdets genomfartsgata.

En idé om ett glastak i vackra färger förde tankarna till de blå‐grön‐brons‐färgade nyanser som finns hos vissa skalbaggar – vilket i sin tur ledde till ett besök på avdelningen för skogsentomologi på Sveriges lantbruksuniversitet. I samlingarna fann dem den vackra Guldlöparen, på latin Carabus nitens, som kom att bli motivet till byggnaden. Skalbaggen fotograferades och bilden bearbetades med en fri tolkning av motivet. Bilden förstorades till 8 x 25 meter för att digitalprintas på glaset. Skalbaggen inspirerade vidare till byggnadens form. De 42 digitalprintade olikformade glasskivorna fogades samman i en välvd konstruktion, böjd i två riktningar, för att efterlikna skalbaggens form.

Sidoväggarnas transparenta och veckade glaskonstruktion (FG Interwall) återspeglar vädrets skiftningar, skapar ljusreflexer och optiska effekter utan att hindra det naturliga dagsljusflödet in i de intilliggande lokalerna. Glastaket (FG Thermospan) vilar på en stålstomme vars pelare smalnar av nedtill för att ytterligare förstärka det lätta intrycket. En portik av mässing markerar in‐ och utfarten. Den blanka perforerade ytan veckas för att skapa blänk och skuggor i takt med dagsljusets förändring. Kvällstid lyser portiken med en invändig belysning.

Med ett tätt samarbete mellan arkitekt, konstruktör och glasentreprenör utmanade vi glasets möjligheter. Genom att foga samman bildmotivet med den välvda formen lyckades vi kombinera glasets egenskaper och funktion med det konstnärliga uttrycket.

Projekt: Akademiska sjukhuset, Byggnad B8

Arkitekt: Tema Arkitekter

Byggherre: Landstingsservice i Uppsala län

År: 2015

System: FG Thermospan, FG Interwall