Om Fasadglas

Hedin Bil kista

Den nya byggnaden ligger strategiskt placerat och visuellt tillgänglig intill trafikleder med många förbipasserande. Utformningen tar fasta på de långa svepande kurvorna i på- och avfarter och den dynamik som en livlig trafikplats ger upphov till. Fasaden som domineras av glas kröker sig långsamt mot söder och avslutas i en frihängande kraftig droppform, där glaset har bockats i en snäv radie.

En ny sammanhängande design för hela byggnadskomplexet binds effektivt ihop genom användningen av plåtar i metallkomposit, partier och solavskärmningar. Där har glaset som byggnadsmaterial en bärande roll.

Fasadglas blev involverad tidigt i projekteringsstadiet, där vi tillsammans med arkitekt och beställare kunde förverkliga deras vision och kravställning med dagens teknik och möjligheter. Med hänsyn till byggnadens geografiska läge, föreligger krav gällande brand på fasaden. Utmaningen var att hitta korrekt glaskonstruktion med hänsyn till gällande kraven och de glasmåtten som rådde.

Projekt: Hedin Bil - Kista

Arkitekt: QPG Arkitektur AB

Byggherre: Erlandsson Bygg AB

År: 2018

System: Schüco FW50+, Schüco FW50+ SG E30, Schüco FW50+ SG