Om Fasadglas

K20 P-Hus Mölndal

I Nya Krokslätts utveckling har Husvärden låtit uppföra ett parkeringshus. Nya Krokslätt har högt ställda miljökrav med flera byggnader som vunnit priser för energieffektivitet och där bostäder är på väg att integreras mot Safjällets naturskyddsområde.

Parkeringshuset ligger som en enkel rektangulär form längs en brant bergvägg mot grönskan med ramperna mellan byggnaden och bergväggen. Den rektangulära formen är uppförd av betongelement som exponeras mot gavlarna. De robusta våningshöga elementen har getts en ljus lasyr i olika gröna toner som bryter ner skalan på fasaden och ansluter mot Safjällets grönska utan att dölja betongens materialitet.

Långfasaden mot öster blir en tydlig fond framför Safjället och är helt klätt med överlappande buteljgröna glasskivor. Glasen är kvadratiska och bärverket följer de snedställda glasens form.

Hela fasaden skapar på så sätt en helhet frilagd från den tunga betongstommen som förstärker kontrasten mellan den tunga betongen och lättheten i det grönskimrande glaset.

Likt ett lövverk silas ljuset in naturligt genom österfasaden mellan de olika våningarna.

Kvällstid skimrar den stiliserat bladklädda fasaden från ljusen inifrån dämpade av den gröna färgtonen.

Projekt: K20 P-Hus

Arkitekt: Wingårdhs Arkitekter AB

Byggherre: Husvärden AB

År: 2015

System: FG Special