Om Fasadglas

Kv Orgelpipan 6

I projektet Kv Orgelpipan 6 var det en fasad som förbryllade inköparna. Den hade så många högt ställda prestandakrav, i kombination med en så komplex design, att alla försök att hitta en standardlösning gick om intet.

Fasaden var sågtandad och med varje fält förskjutet en tredjedel över det underliggande. Utöver detta ställdes krav om brandklass, ljudreduktion, klimatskydd och skyddshämmande. Även extremt stora skjutdörrar i brandklass var inkluderade i fasaden.

Fasadglas ingenjörer lyckades i detta läge med konststycket att, i samarbete med Brandskyddslagret och arkitekterna från 3XN, finna en lösning där alla dessa krav kunde inlemmas i ett och samma system.

Utmaningarna låg främst i fasadens geometri i kombination med brandklassen. Designen, utan genomgående poster, omöjliggjorde alla försök att använda befintliga brandklassade fasadsystem, och den innovativa lösningen att jobba med element blev tonsättande för utformningen. Enskilda element, upphängda i bjälklagen i över- och underkant blev spåret som vi jobbade med. Ett problem kvarstod dock; fasaden hade fler fält i höjd än antalet våningsplan/bjälklag. Detta innebar att några av elementen måste hängas upp på mitten, och inte i över- och underkant – ett problem som fick lösas med brandskyddsmålade snedsträvor för att ta upp rotationen i elementen.

Elementen hade också egenheten att de skulle tanda över varandra, som en såg. Detta innebar att vi var tvungna att i elementen integrera i en bärande sub-frame, som hela tiden låg parallellt med bjälklagskanten, och en yttre brandklassad ram som utfördes i ett beprövat brandklassat fönster-/dörrsystem (SP976500). Mellan sub-frame och yttre fönsterram brandisolerades och plåttäcktes till ett färdigt element.

Varje element vägde nu uppåt 700 kg, oglasat, vilket kom att ställa höga krav på montörer och produktionsledare på plats. Totalt 200 element skulle levereras, glasas och monteras på plats, på ett av Stockholms mest logistiskt utmanande byggen.

Resultatet blev den fasad vi kan beskåda idag. En fullkomligt unik lösning där krav lyckats sammanföras med arkitektens vision, till ett spektakulärt resultat, i ett av Stockholms mest publika lägen - Citybanans uppgång Stockholm City. En plats där tiotusentals turister och pendlare passerar fasaden varje dag utan att behöva göra annat än njuta av modern arkitektur och ingenjörskonstens förmåga att göra det omöjliga möjligt.

Projekt: Kv Orgelpipan 6

Arkitekt: 3XN

Byggherre: Jernhusen

År: 2017

System: Stålprofil AB, SP976500 & SP95000 Special