Om Fasadglas

Kv Provisorn 4

Ett unikt ROT-projekt som på ett elegant sätt förvandlat en typisk 60-tals kontorsfastighet till ett funktionellt modernt kontorshus. Det mest och minst iögonfallande är innergårdsfasaden som likt en glasvas tronar i mitten av huset, endast sedd och upplevd av fastighetens hyresgäster och besökare. Övriga fasader värda att nämna i projektet är de runt takvåning som utförts med ett speciellt screentryck i en gradvis gradient för att smälta in med de kulturklassade fasaderna.

En projektanpassad prefabricerad limmad konstruktion som består av våningshöga glas helt utan synliga profiler. Infästningar till bjälklagskanter döljs av färgavstämda fasadglas med samma reflektion i ytterglas som i genomsiktliga delar. De flesta glasen är unika i mått och projektering har utförts med 3D CAD. Det som upplevts mest positivt var den goda samverkan i projektet med arkitekterna och byggherren. Ytterligare en faktor som är värd att belysa är att visa att det går att bygga en miljö- och energismart structural glazing fasad med låga totala u-värden, bra solavskärmning säkerhet och ljudprestanda. Hyresgästen attraherades av den lekfulla utformningen och har haft idéer om att projicera simmande hajar inne i Stockholms mest dolda ”fishtank”. Projektet vann det prestigefyllda ROT-priset 2013 samt Glaspriset 2014.

Projekt: Kv Provisorn 4 (Jarlahuset)

Arkitekt: Aros Arkitekter AB

Byggherre: Fastighets AB Probitas

År: 2012

System: FG LightWall