Om Fasadglas

Mall of Scandinavia

En ”jättespegel” som utgör entrétak till Mall of Scandinavias huvudentré. Skärmtaket har givits extra stor dignitet, inte bara för att markera gallerians huvudentré, utan också för att skärmtaket är den främsta byggnadsdelen där gallerian manifesterar sig mot sin omgivning. Skärmtaket skapar en offentlig plats där gallerians invändiga folkliv kan ta del av stadens folkliv utanför.

”Spegeln” som är 1250 kvm stor består av totalt 620 st glas monterad helt i plan för att inte ge optiska förvrängningar. För att lyckas med monteringen så har upphängningssystemet med koniska bultar specialdesignats för att kunna justeras +/-20mm i x-, y- & z-led.

Glaset som är laminerat och härdat har 6st hål/enhet för upphängning och har en reflekterande negativ specialcoating. Ungefär 2/3-delar av glasen har 1-2st armaturer placerade på ovansidan av glaset för belysning/ljusspel av entrétorget. Utan den speciella coatingmetoden så skulle den visuella belysningseffekten inte kunna uppnås. Glaskonstruktionen är det första som har levererats för denna tillämpning.

Projekt: Mall of Scandinavia

Arkitekt: BAU Arkitekter AB

Byggherre: Rodamco Projekt AB

År: 2015

System: Egenutvecklat bultat system