Om Fasadglas

Kontakta ditt närmsta kontor

Fasadglas Bäcklin AB

Stockholm (HK)

Kontaktuppgifter
Tel: 08-704 74 00
Fax: 08-25 34 70
Box 111 87, 161 11 Bromma

Besöksadress:
Karlsbodavägen 9-11; Bromma

Org.nr. 556325-9547

Förfrågningar mailas till:

kalkyl@fasadglas.se

Kontaktpersoner

Ali Ketabati

Project Controller
08-704 74 55
ali.ketabati@fasadglas.se

Annika Marcius

Grossistchef
08-704 74 02
annika.marcius@fasadglas.se

Isac Jakobsson

Servicechef
08-704 74 21
isac.jakobsson@fasadglas.se

Erik Stening

Marknads- & Försäljningschef
Mobil: 0703 100530
erik.stening@fasadglas.se

Daniel Nilsson

Kalkylchef
08-704 74 34
daniel.nilsson@fasadglas.se

Torbjörn Petersson

Projektchef
08-704 74 26
torbjorn.petersson@fasadglas.se

Jan Lindholm

VD
08-704 74 16
jan.lindholm@fasadglas.se

Diana Jurukov

Affärschef Projekt Sverige
08-704 74 25
diana.jurukov@fasadglas.se

Ante Kedzo

Projektchef
08-704 74 82
ante.kedzo@fasadglas.se

Hans Svärd

Kvalitets-, Miljö- & Arbetsmiljöchef
08-704 74 24
hans.svard@fasadglas.se