Om Fasadglas

Kontakta ditt närmsta kontor

Fasadglas i Uppsala AB

Kontaktuppgifter
Tel: 018-13 76 08
Bergsbrunnagatan 8
753 23 Uppsala


Kontaktpersoner

Linus Moëll

VD Fasadglas i Uppsala AB
018-474 87 28
linus.moell@fasadglas.se

Fredrik Bjälkensäter

Projektledare
018-474 87 21
fredrik.bjalkensater@fasadglas.se

Caroline Karlsson

Bitr. Projektledare
018-474 87 24
caroline.karlsson@fasadglas.se