Om Fasadglas

Värderingar

Personalen har tillsammans arbetat fram fem ord
som vi anser är viktiga för oss och som vi vill förmedla till vår omvärld:
PLENG – Pålitliga, Långsiktiga, Engagerade, Nytänkande och Gemenskap

Pålitliga

Vi levererar produkter och
tjänster inom utsatt tid och
till rätt kvalitet

Långsiktiga

Varje nytt uppdrag är starten
till en långsiktig relation

Engagerade

Vi känner oss stolta över
levererad/installerad
produkt och tjänst

Nytänkande

Vi vågar tänka i nya banor
för att tillfredsställa våra
kunders idéer och önskemål

Gemenskap

Våra arbetsplatser präglas av
öppenhet, hjälpsamhet och
respekt för varandra

Det handlar om att vi på Fasadglas AB vill bli sedda som en
trygg, högkvalitativ och innovativ partner som alltid handlar
hållbart med människa och samhälle i åtanke.