Verksamheter

Kvalitet, kunskap och innovation

Fasadglas har på fyra huvudsakliga verksamheter och har lång erfarenhet av allt från rådgivning i idéfas och byggnation, till service och grossistverksamhet. Med kvalitet, kunskap och innovation kan vi möta alla de behov som kan uppstå under byggnationens process.

Fasadentreprenad

Fasadentreprenad driver och utvecklar projekt i egen regi och tillsammans med partners/kund. Vi har kapacitet för större projekt och vår styrka är projekt med komplexare design eller teknik.

Projekt- och systemutveckling

Fasadglas kan i tidigt skede bistå med spetskompetens och beräkningar kring byggbarhet, ekonomi och hållbarhet. Genom ett tidigt samarbete skapar vi rätt förutsättningar och resultat. 

Glas- och metallservice

Serviceavdelningen utför allt från byten av traditionella fönsterglas och butiksrutor, till montage av metallpartier. Vi kan även utföra avancerade tätningar av glastak och fasadkonstruktioner i glas. 

Glasgrossist

Fasadglas grossistverksamhet erbjuder brett sortiment av glas samt tillbehör såsom beslag och profiler. Våra erfarna medarbetare bistår alltid med service och teknisk support.

Fasadentreprenad

Fasadglasentreprenad driver och utvecklar projekt i egen regi samt tillsammans med partners/kund. Vi har kapacitet för större projekt och vår styrka är projekt med komplexare design eller teknik.

Projekt- och systemutveckling

Fasaglas kan i tidigt skede bistå med spetskompetens och beräkningar kring byggbarhet, ekonomi och hållbarhet. Genom ett tidigt samarbete skapar vi rätt förutsättningar och resultat. 

Glas- och metallservice

Serviceavdelningen utför allt från byten av traditionella fönsterglas och butiksrutor, till montage av metallpartier. Vi kan även utföra avancerade tätningar av glastak och fasadkonstruktioner i glas. 

 

Glasgrossist

Fasadglas grossistverksamhet erbjuder brett sortiment av glas samt tillbehör såsom beslag och profiler. Våra erfarna medarbetare bistår alltid med service och teknisk support.